Drodzy Pacjenci

Uprzejmie informujemy że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną do

 poradni mogą wejść tylko osoby umówione!


  Prosimy o kontakt telefoniczny 32 253-88-76, 32 353-21-59.

 

 

 

 

Telemedycyna

 

 

          SCHEMAT POSTĘPOWANIA PRZY

PODEJRZENIU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych ( gorączka>38 wraz z kaszlem lub dusznością), który w okresie ostatnich 14 dni przebywał w kraju,gdzie występuje transmisja koronawirusa SARS CoV-2 lub miał bliski kontakt z osobą zakażoną powinien bezpośrednio kontaktować się telefonicznie z:

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – 660 686 917 lub

personelem oddziału zakaźnego Szpitala Specjalistycznego w

Chorzowie – 797 189 603.

 

 

 

 

PORADNIA LAKTACYJNA

 

 

 

 

Informujemy, iż od dnia 1.10.2017  nocną i świąteczną opiekę zdrowotną na terenie Katowic świadczą następujące szpitale:

 

1. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach ul. Panewnicka 65; 40-760 Katowice

 

2. Szpital Murcki Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 2; 40-749 Katowice

 

3. Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach ul. Ks. L. Markiefki 87; 40-211 Katowice

 

4. American Heart of Poland S.A. Szpital im. św Elżbiety ul. Warszawska 52; 40-008 Katowice

 

Opiekę wyjazdową na rzecz wymienionych szpitali rezlizować będzie Epione Sp z o.o.

 

 


    

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1.06.2017 zmianie ulegają adresy mailowe naszych placówek:

Biuro, księgowość - biuro@poli-med.pl

Przychodnia Sandomierska 4/3 - polimed.sandomierska@poli-med.pl

Przychodnia Al. Korfantego 2 - polimed.korfantego@poli-med.pl,       

                                                      polimed.korfantego2@poli-med.pl